Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Renovation

Husholdningsaffald

Almindeligt husholdningsaffald lægger du i din egen dagrenovationsbeholder som vil blive tømt hver tirsdag mellem 1. april og 1. november. Læg ikke jord, sten, græstørv i dagrenovationsbeholderen. Benyt venligst storskrald til dette.

​Haveforeningen Søndervang har tømning af dagrenovation om tirsdagen. Renovatøren har mulighed for at tømme indtil kl. 18.00 på tømmedagen. HUSK - affaldscontaineren skal sættes ud til vejen, så den er synlig for skraldemanden. Hvis der sker skade på din affaldscontainer, skal du meddele bestyrelsen dette, der så drager omsorg for en udbytning. Klage over manglende tømning kan ligeledes rettes til bestyrelsen.

Bioaffald

​Primo juni 2018 er der mulighed for at deltage i Bioaffaldssortering. Der opstilles 3 x 190 liter containere til bioaffald. Mere info om dette snarest.

Flasker

​Glas & flasker kommes i glascontaineren som står bag festhuset. Du kan benytte glascontaineren mellem kl. 07.00 og 20.00 – om natten støjer det for meget. Du må ikke stille glas eller flasker ved siden af glascontaineren. Tøm venligst emballagen inden du kommer det i glascontaineren

Containerpladsen ved Foreningshuset

Ved containerne bag festhuset er der containere til:

Brugte batterier – Papir – Plast – Pap – metal – mindre elektronik

Respekter venligst de afmærkede containere ellers giver affaldssorteringen ingen mening. Containerne tømmes hver 14. dag.

Farligt affald

Farligt affald er alle de husholdningsprodukter, der indeholder kemikalier eller andre miljøskadelige stoffer. Du finder typisk disse produkter under køkkenvasken, i rengøringsskabet eller der hvor du opbevarer værktøj og maling.

Farligt affald skal afleveres til nærmeste genbrugsstation.

Hårde hvidevarer – el/olie radiatorer – Pc’er – Tv og stereoanlæg.

Dette afleveres til nærmeste genbrugsstation.

Storskrald Container (Periodevis opstilles på festpladsen)

Storskrald er dit kasserede indbo og det affald der er for stort til at blive smidt ud som restaffald. Der modtages ikke bygningsaffald, cementfliser, parasolfødder mm.

Haveaffald – afhentes med grab bil (Periodevis på festpladsen)

Haveaffald er alt brandbart fra græs til mindre træstammer (max 1m.)

Max størrelse for grene/bundter er 1.2 meter i længden.

For både storskrald og haveaffald meddeles medlemmerne hvilke datoer der er mulighed for at aflevere dette via mail og/eller SMS!

Bygningsaffald

Bygningsaffald, fx brugte køkkenelementer, toiletter og håndvaske, kan ikke afleveres som storskrald. Du skal selv sørge for at få det fjernet.

Grundet omlægning af renovation i Københavns Kommune, bliver der bestilt container til storskrald og grønt affald løbende over sæsonen. Følg derfor med på opslagstavlen vedrørende afhentning. Læs i øvrigt altid det sidste nye af Søndervang Nyt.

Adresse

Haveforeningen Søndervang

Hf Søndervang 93 A

2770 Kastrup​