Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Historie

​​20. april 1943 – 20. april 2003

HF SØNDERVANG

60 år med Søndervang

Den 20. april 2003 var det 60 år siden at Haveforeningen Søndervang afholdt sin første ordinære generalforsamling i Amagers Selskabslokaler i Markmandsgade.

Forud for denne begivenhed var der fredag den 9. april 1943, kl. 19.30 afholdt en konstituerende generalforsamling også i Amager Selskabslokaler. Generalforsamlingen indlededes af Hr. Svarø fra Kolonihaveforbundet. Københavns Kredsen var repræsenteret ved Hr. Green og konsulent Laur. Nielsen. Der skulle vælges et udvalg på 7 medlemmer der sammen med konsulenten og dennes medhjælper skulle foretage udstykningen af matr. nr. 19 Sundby Overdrev. Ved samme lejlighed blev der valgt 2 revisorer.

Udvalget skulle arbejde hurtigt, idet haverne skulle frigives mandag den 19. april og der skulle være stiftende ordinær generalforsamling tirsdag den 20. april.

På generalforsamlingen blev Søndervangs første vedtægter og reglement vedtaget, samtidig med at der blev valgt bestyrelse med formand og kasserer samt revisorer.

Bestyrelsen blev pålagt at drage omsorg for at der blev indgang til Søndervang fra såvel Kongelundsvej som fra Oliefabriksvej. Lågerne skulle holdes lukkede og være forsynet med låse.

I mange år blev der afholdt generalforsamling både i april og november måned.

Ovenstående har jeg læst mig til i foreningens første protokol, som er sirligt håndskrevet med referater fra samtlige generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Det er både spændende og oplevelsesrig historie om Søndervang, der er at læse i disse gamle protokoller, som i dag alle findes på kontoret. Læsestof som også viser den udvikling der er sket gennem årene lige til i dag.

Det var en stor dag for Søndervang, da vi den 20. april 2003 kunne fejre vores 60 års fødselsdag. Vi er i dag en velfungerende forening med 165 haver, marketenderi, bibliotek samt et flot foreningshus.

Vi har en forening med sammenhold, hvor mange går ind og tager ansvar, således at de mange arbejdsopgaver kan klares på bedst mulig måde.

Vi har en forening med masser af liv. Der er i de senere år kommet yngre familier til med børn, hvilket er med til at give en blandet og farverig forsamling.

Vi har en forening med masser af tilbud af aktiviteter både for børn og voksne – ja, der er dejligt i Søndervang.

Jeg håber, at Søndervang også fremover i mange år vil bestå på en sådan måde, at alle kan have glæde og være tilfredse med at være medlem af Søndervang.

Amy Lauridsen

Formand

Besøg af Overborgmester Frank Jensen i Have 100 "Tilde", Have 130 & Have 18.

Lidt historie. Af Arne Glud, have 142.

En Søndervangdrengs erindringer. Af Preben Sørensen, have 111.

Samtale med Maja Johansen, have 130 og Minna Petersen, have 18.

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen på "flerdagsbesøg". Af Michael Holm Nielsen, gave 160.

Tillykke ønsker Villy Paulin Nielsen, have 139.

Formænd og Kasserere

​​​

Avis fra 1970

I forbindelse med nedrivning/renovering af et kolonihavehus her i foreningen, har Lars Flyger, have 53, fundet en gammel avis fra 1970. Det er meget sjovt, for den har være brugt til isolering, derfor de huller i vil kunne se. Bemærk venligst, udover den fine læsning at der på (pdf) side 10, er en artikel omkring kolonihaverne her i området. I den forbindelse udtaler vores gamle formand Markus Jensen sig. Han boede dengang i have 160.

Tak til Lars Flyger fordi han valgte at dele dette stykke historie.

God fornøjelse med læsningen.​

Dokumenter fra 1981 og 1983

Vi har været så heldige at Preben ​har gemt nogle gamle dokumenter fra henholdsvis 1981 og 1983. Det er vedrørende vores kegleklub og aktiviteterne i vores haveforening. Stor tak til Preben​fordi han har valgt at dele dette stykke historie med os

70 års Jubilæum 2013

Adresse

Haveforeningen Søndervang

Hf Søndervang 93 A

2770 Kastrup​