Haveforening Søndervang

Disse sider giver dig en lang række informationer om praktiske forhold du kan have glæde af som medlem af haveforeningen.

Nyheder

Sidste nyt fra bestyrelsen i H/F Søndervang

Fremover vil der efter hvert bestyrelsesmøde komme information om hvad der er diskuteret/lavet i bestyrelsen. Det sidste nye fra disse møder vil du altid kunne finde her.

Desuden giver hjemmesiden blandt andet mulighed for at modtage "Søndervang Nyt" via e-mail, sende beskeder til bestyrelsen direkte fra hjemmesiden og muligheder for at fremvise flere billeder af alle de spændende arrangementer, som finder sted i H/F Søndervang.

Du er også velkommen til at skrive en kommentar på Opslagstavlen .

Det er det uformelle hjørne hvor der kan gives ris/ros, komme med gode ideer eller sælge/købe/bytte noget. Det er dig der bestemmer.

Søndervang Nyt

Søndervang Nyt er, og har altid været en vigtig formidling af information til medlemmerne.

Du vil kunne læse tidligere udgaver og selvfølgelig sidste udgaver her.

Tanktømning 2014

Kære medlemmer                                                             03.07.2014

Vi har nu to gange i år fået skader på de røde piller ved hovedindgangen til vores haveforening, foranlediget af Hovedstadens Kloakservice – Dragør, der kører med en stor traktor og en voldsom stor anhængertank. Der er også mange skader på hjørnerne af vore veje, foranlediget af samme firma!

Stop venligst med at benytte dem fremover.

Se hele dokumentet her.

Peter Beck

Formand 

Adresseændringer

Kære medlemmer                                                             03.07.2014

Københavns Kommune, BBR og Boligregulering, er blevet pålagt af Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter, at foranledige en enklere og mere præcis havelodsadresse i alle kolonihaver.

Baggrunden for dette er, at det skal være enkelt og forståeligt for post og pakkebude, ambulancereddere eller andre der bruger GPS, således at de hurtigt kan nå frem.

Vi har omdelt høringsmateriale til Jer alle i postkasserne, hvor I kan læse meget mere om kommunens og vort forslag til nye adresser for HF Søndervang.

Se hele dokumentet her.

Peter Beck

Formand 

Registrering af alt byggeri i kolonihaver

Kære medlemmer                                                             03.07.2014

Vi er af Københavns Kommune via Kolonihaveforbundet blevet pålagt at registrere alle vore kolonihavehuse og tilbygninger, der er udført efter 1992.

Vi skal registrere:

  • Bebygget areal på havelodden (Hus & Skur)

  • Skelafstand

  • Byggeprocent

  • Byggeår

  • Byggetilladelse udstedt af?

  • Byggeri opmålt ved vurdering

Vi vil i enkelte tilfælde være nødt til at foretage egentlige visuelle undersøgelser af haverne, hvis der ikke er de nødvendige oplysninger i de respektive mapper over hvert havelod, hvorfor vi vil tillade os at bevæge os ind på din havelod, med et varsel på 3 dage, hvilket vi har den fornødne ret til jf. lejekontrakten mellem Københavns Kommune og Kolonihaveforbundet § 13 stk. 1.

Der er endnu ikke taget stilling til konsekvenserne ved eventuelt ulovligt byggeri, men det kan betyde, at den ulovlige del skal fjernes!

Oplysningerne skal indsendes inden 30. september 2014

Peter Beck

Formand

Opdateret: d. 1.10.2014

Markedslejen fastfryses

Kære medlemmer

Det er med stor glæde at bestyrelsen kan meddele, at Københavns Kommune i sidste uge endeligt har besluttet, at markedslejen for kolonihaver er fastfrosset på 2013 niveau frem til lejekontraktens udløb d. 31.12.2024.

Mvh

Bestyrelsen

 

Venteliste oktober 2014

Kære interesserede

Så er der en opdateret venteliste klar og du kan se den her.

Mvh

Bestyrelsen

Augustbrev 2014

Præmiehaver 2014

Kære medlemmer

Her følger opslaget omkring de heldige vindere af "Præmiehaver 2014", samt - og ikke mindst den nye "Konsulentens Pris". Tillykke til vinderne af de flotte haver.

Venlig hilsen

Peter Beck

Formand

Tilmeld Søndervang Nyt

Hvis du, mod forventning, ikke modtager mailen med opdateret venteliste eller nyhedsbrev, bedes du kontakte hjemmesiden.

Marketenderiet

Her kan du se marktenderiets åbningstider